Legutóbbi bejegyzések
Legutóbbi hozzászólások
  Free counters!„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
  Kategória

  1személyes kampány a napi többszöri imádságért

  Szívem első gondolatja:

  beállított ébresztő:

  H. 155.

  1.
  Jézus Szíve, legtisztább szív, Kegyelem oltára,
  Boldog, aki tehozzád hív, S szívét hozzád tárja.
  Vércseppjeid a világnak Bűneit lemosták,
  Rólam is a gyarlóságnak Tisztítsad le foltját.

  2.
  Jézus Szíve, szelídségnek Titkos iskolája,
  A mennyei dicsőségnek Legszebb koronája.
  Szívemet tedd szent Szívedhez Hasonlóvá, kérlek,
  Szívemet fűzd a tiédhez, Jóvá, szelíddé tedd.

  3.
  Jézus Szíve, add hogy mindig Szeresselek jobban;
  Ha ér bőség, ha ér ínség, Jó és rossz napokban.
  Légy te, szent Szív, én istápom,
  Légy te menedékem, A sötétben napvilágom,
  Kincsem, dicsőségem.

  4.
  Jézus Szíve, szűz Anyának Drága szép virága;
  Az ő szíve alatt támadt Lelkünk boldogsága.
  Jézus Szíve s Máriáé Hajoljatok össze,
  Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze.

  5.
  Legyen hála az Atyának, Ki minket teremtett!
  Legyen hála szent Fiának, Ki pokoltól mentett!
  Hála néked, ó, Szent Lélek, Minden ajk ezt zengje,
  Hála Jézus szent Szívének Mind földön, mind mennybe’!

  + + + + +

  Szívem első gondolata (1 perc) (31. oldal)

  Szívem első gondolata,
  Hozzád száll fel Istenem!
  Te őriztél meg az éjjel,
  Maradj ma is énvelem.

  Téged áldlak és imádlak,
  Mint szerető gyermeked,
  Szívem csakis azt akarja,
  Ami kedves Teneked.

  Édes Jézus, add kegyelmed,
  S őrizz engem szüntelen,
  Hogy egész nap Neked éljek,
  Tiszta szívvel, bűntelen.

  Szűz Mária, Jézus Anyja,
  Te mindnyájunk Anyja vagy.
  Oltalmazz meg minden bajtól,
  Kísértésben el ne hagyj!

  Ámen.

  Az Úrangyala (Angelus) (2 perc) (19. oldal)

  A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből, Üdvözlégyből, és egy záró könyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli 6 órai, déli 12 órai és esti 8 órai harangszóra.

  P: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
  V: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

  Együtt: Üdvözlégy, Mária…

  P: Íme az Úrnak szolgálóleánya,
  V: legyen nekem a te igéd szerint.

  Együtt: Üdvözlégy, Mária…

  P: És az Ige testté lőn,
  V: és miköztünk lakozék.

  Együtt: Üdvözlégy, Mária…

  P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,
  V: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

  Könyörögjünk!

  Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

  + + + + +

  Szent Mihály ima (1 perc) (20. oldal)

  Szent Mihály arkangyal,
  védelmezz minket a küzdelemben;
  a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
  Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
  Te pedig, mennyei seregek vezére,
  a sátánt és a többi gonosz szellemet,
  akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
  Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
  Ámen.

  (XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.
  Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El tudom pusztítani Egyházadat!
  A sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye.)

  + + + + +

  Ezek után elmondható míg a harang szól:

  Szentek imái: Loyolai Szent Ignác: Krisztus lelke (Anima Christi) (1 perc) (48. oldal)

  Krisztus lelke, szentelj meg engem!
  Krisztus teste, üdvözíts engem!
  Krisztus vére, ihless meg engem!
  Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
  Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
  Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
  Szent sebeidbe rejts el engem!
  Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
  A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
  Halálom óráján hívj magadhoz engem!
  Add, hogy eljussak hozzád,
  és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
  mindörökkön-örökké.
  Ámen.

  Imádkozzunk együtt! :)

  forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=990354094349739&set=a.487120674673086.132931.100001254746672&type=1&theater

  a

  Hozzászólások lezárása.