Legutóbbi bejegyzések
Legutóbbi hozzászólások
  Free counters!„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
  Kategória

  2016. január archívum

  Rózsaeső imaharmincad Kis Szent Teréz közbenjárását kérve, aki megígérte, hogy a mennyben azzal fog foglalkozni, hogy jót tegyen a földön

  (január 27-től folyamatosan – egymás után 8-szor – szeptember 22-ig)

  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

  Atyánk, Istenünk! Te magad mellé veszed gyermekeidet, akik itt a földön hűségesen szolgálnak Téged. Kis Szent Terézt, Benned való feltétel nélküli bizalma és gyermeki ráhagyatkozása azzal a reménnyel töltötte el, hogy:
  ”…Ha a Jó Isten meghallgatja kívánságomat,akkor az én mennyei életem tovább folytatódik a földön a világ végezetéig. Igen, azzal fogom tölteni az örökkévalóságot, hogy jót teszek a földön.”

  Az ő közbenjárására bízva magunkat, hittel és teljes ráhagyatkozással kérünk, hallgasd meg imánkat.

  Miatyánk…

  Szeretett Jézusunk, Megváltónk! Eljöttél erre a világra, szenvedtél, meghaltál és feltámadtál, hogy megismerhessük a Te igazi arcodat. Kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Teréz – aki a lelkek üdvösségéért egészen neked adta életét – ma is jót tehessen a földön!
  Vágyva arra, hogy az ő kis útján járva mi is átadhassuk magunkat Neked, az ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat.

  Üdvözlégy Mária…

  Szelíd, Vigasztaló Szentlélek, Te vagy minden szeretet forrása. Te halmoztad el Terézt ingyenes kegyelmeiddel és tökéletes készséget árasztottál ki szívében, hogy szentté válhasson. Az ő közbenjárására kérünk, sugalmazd vágyainkat, irányítsd kéréseinket és taníts meg imádkozni szívünk belső szobájában, ahol Te laksz.

  Dicsőség az Atyának…

  Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, tekints beléd vetett bizalmunkra, fogadd kéréseinket és mutasd be őket a Szentháromságnak! Járj közben értünk a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Járj közben különösen azokért, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts minket testvéri egységben mindazokkal, akik közbenjárásodat kérik. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseink felajánlására.
  Szerezd meg ezeket a kegyelmeket, ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számunkra, hogy megerősödjünk a mindennapi imádságban, és segítséget kapjunk halálunk óráján is, hogy eljuthassunk ebből a világból az Atya végtelen békéjébe, és megismerhessük Isten gyermekeinek örökké tartó örömét.
  Ámen

  a

  Imádság a templomban

  Egyszer, amikor a templomban imádkoztam, a lelkemben határozottan éreztem, hogy Jézus megkérdezi tőlem: „Hiszel, vagy nem hiszel Bennem?” Éreztem, hogy erre a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel kell válaszolnom. Tudatosan kimondtam: „Igen, Uram, hiszek. Hiszem, hogy létezel.”

  Pergő gyorsasággal következtek a további kérdések: „Hiszel abban, hogy én, aki a nyelvedet adtam, tudok szólni hozzád?” Kimondtam: „Hiszem, hogy tudsz szólni hozzám.”

  És ismét kérdezett: „Hiszed, hogy meg tudom hallani azt, amit kérsz Tőlem?” Jó volt kimondani, hogy: „Hiszem, hogy meghallod a szavamat.” Végül azt kérte tőlem, hogy beszélgessünk. Elindult egy hitből fakadó párbeszéd Isten és köztem. Ha meg kellene mondanom, hogy mi volt életem legnagyobb élménye, öröme, akkor bátran állíthatom, hogy ez a párbeszéd volt az, amely valamilyen szinten azóta is tart. Ennél szebbet, boldogítóbbat, örömtelibbet, mint beszélni az Élő Istennel, nem tudok elképzelni. Az Ő jelenlétében az ember mintha fényben állna, minden sokkal egyszerűbbé, világosabbá válik, eltelik erővel, bizalommal szeretettel és a legszebb erények maguktól bomlanak ki az imádság útjára lépő emberben.

  Csaba t.

  a

  Imádság az Anna réti kápolna megépítéséért

  Lisieux-i Kis Szent Teréz! Te, aki a szeretet akartál lenni Egyházunkban, kérünk, segíts meg minket, hogy a szeretet győzedelmeskedjen minden széthúzás felett, és a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnája a Szent Anna réten egy éven belül megépüljön.

  Szerető közbenjárásodhoz kérjük hazánk nagy szentjeinek a közbenjárását! Szent István király, Boldog Gizella, Árpád-házi Szent Margit, Szent László király, Boldog Özséb, Mindszenthy József bíboros, Szent Márton püspök, és a többi szentek, segítsetek engesztelő népünknek, hogy feladatunkat el tudjuk látni ezekben az egyre zavarosabb időkben. Szent Pio atya könyörögj érettünk! Ámen.

  2016. január                                                                                                                                        Jánossy Gábor

   

  (imádkozzuk ezt az imát naponta, 2016. január 18-ával kezdve, február 16-ig, 30 napon át)

  a

  KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREK…! TANÚSÁGTÉTEL AZ ÚRÉRT.

  Csak ritkán nyilatkozom meg a nyilvánosság előtt, inkább Jézus helyezem mindenek elé, de most szükségesnek tartom az eljövendő nehéz idők miatt is, hogy néhány mondatban elmondjam apostolkodásom történetét.Ateista istentagadó családba születtem,fiatalságomat teljesen Isten nélkül, teljes kicsapongásban töltöttem.A transzcendenst, a misztikumot a más világot azért mindig kerestem. Elmerültem az asztrológia , a tenyérjóslás, ufológia a new age világába, kereső voltam. Míg második gyermekem megszületése után, anyósom kérésére, aki református vallású volt, az iránta való tiszteletből engedtem a kérésnek és egy szép napon, református szertartás szerint fiamat egy istentiszteleten megkeresztelték. A szertartás alatt, zokogva, a Szentlélek által teljesen elragadva megtértem. Haza érve a csecsemőt tartva, az ablakon egy fénysugár betöltötte a szobát, egyenesen a gyermekre és rám lövellve, kimondhatatlan békesség és hála öntötte el a szívemet.Hosszú évekig reformátusként, nagyon komolyan vettem a hitem, sokszor szökve mentem istentiszteletre, mert családom többi tagja, továbbra is ateista maradt. (Azóta is így élek közöttük).Teltek az évek, az internet áldásos működésének és persze utólag visszagondolva a Szentlélek munkájának köszönhetően, megismerkedtem a Vassula -üzenetekkel, ami Isten Szeretet-Ódája az embereknek. Sok-sok viszontagság, a kirekesztettség érzése, a megvetettség, értetlenség a református testvérek és lelkész részéről, a gúnyolódások és egyéb megpróbáltatások sokasága következett. Az utolsó Istentisztelet után, újra, a katolikus templomban zokogva kértem bocsánatot a Szűzanyától, amiért eddig teljesen kizártam őt az életemből. Akkor csatlakoztam az Igaz Élet Isten-ben lelkiséghez.Az sem riasztott vissza, hogy Budapestre kell elmenni egy-egy ilyen IÉI imaórára. Ezeket az üzeneteket is nagyon komolyan vettem, és azt éreztem, ezeket nagyon sok embernek meg kell osztanom. Ezen üzenetek olvasása, megint óriási erővel hatott rám, eltökéltem , hogy katolizálni fogok. Katekumen hittan órák, rendszeres Szentmise látogatás, bérmálkozás után ez meg is történt. Már akkor éreztem Isten használni akar engem.A városban, ahol élek, a budapesti testvérek segítségével kétszer is szerveztem Igaz Élet Isten-ben evangelizációt. Aztán jöttek a lelkigyakorlatok zarándoklatok. A rendszeres gyónás, a minden napi áldozások.Míg egyszer egy e-mailban, Isten kiválasztott emberétől kaptam egy meghívást, a kadarkúti, Öt Szent Seb Engesztelő Csoport imaórájára. Elmentem, aztán szerveztem több kis buszos zarándoklatot, azóta pedig egy állandó engesztelő zarándokcsoporttal rendszeresen járunk engesztelni imádkozni. Megint csak Isten Szent Lelke arra indított, osszam meg sokakkal ezeket az üzeneteket, melyet az Úr egy választott lelkén keresztül ad a világnak.Fontosak, nagyon fontos tanítások!
  Azóta sok- sok üzenetet kaptam az Úrtól, a választottján keresztül megerősített , igen, személyesen Jézus, hogy apostoli munkára hívott el. Nekem ezt csinálnom kell, még ha más lelkiségi , vagy katolikus testvérekkel konfrontálódni is kell. Örömmel és félelem nélkül teszem. Az Úrtól kaptam, nem az én érdemem.
  Aztán elérkezett 2010 novembere! Mint egy meteor, olyan erővel robbantak be az életembe az utolsó idők 7. prófétájának, az Irgalmasságról elnevezett Máriának üzenetei . Azonnal tudtam, hogy ezek igaz próféciák. Megedzett a Szentlélek a korábbi üzenetei alapján. Felkészített. Megkaptam a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát. Felismerem Jézus hangját. Újabb kirekesztések és kritikák és most már fenyegetések, mert azt is felismertem minél nagyobb a tét, az ördög annál ádázabb ellenséggé válik.
  Azóta, több mint 5 éve, folyamatosan küldöm e-mail-ben, facebook-on, amilyen fórumon csak lehetséges, ezeket az üzeneteket. 2015. május 6.-óta nincs új üzenet, de a Szentlélek arra indított, hogy évekre és minden napos dátumokra lebontva, minden nap küldjem az üzeneteket, ahogy Ő mondta, hogy elmélkedjenek és mélyedjenek el az üzenetekben, olvassák újra.
  2007 óta rendszeresen részt veszek a váci kiengesztelési találkozókon. Isten fokozatosan az engesztelés csodálatos művébe vezet, párhuzamosan a Szent Angyalok Művébe is. Megismerkedtem a Barabás-féle imákkal, ami csúcsa az engesztelés hivatásának, hiszen ezekkel a Haláltusát Vívó Jézust vigasztaljuk és imádjuk Drága Szent Vérét.
  A Szűzanya azt mondja 1997.január 29.-én, a Jézus Drága Vérének Rózsafűzéréről:”Gyermekeim! Ez a rózsafűzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.”

  2015. december 18.-án felvehettem a Nagypecsétet.
  A mi Urunk Jézus Krisztus 1995-ben Nwoye Barnabásnak ( imakönyv 10. oldalán található) a Pecsétről.

  6. A Pecsét
  “Akik megkapják a pecsétet, megkapják az erőt, és a kegyelmet ahhoz, hogy ne vegyék fel a vadállat 666 -os jelét, ami nélkül az istentelen világban nem tudnának létezni. Ezek a személyek el fogják utasítani az Antikrisztus hamis tanait és megmenekülnek a vadállat hatalmától és hűségesek maradnak Istenhez, és ők lesznek a “szent maradék”. Nem érheti semmiféle ördögi támadás Isten lepecsételt gyermekeit, akikben Krisztus él. A lepecsételt lelkek élvezni fogják Isten különleges( megkülönböztető) védelmét, amit ezekben az időkben ad. Mindezekhez azonban szükséges megmaradni a megszentelő kegyelem állapotában, hogy szívünk élő Tabernákulum legyen.”

  Amiért ezt a levelet írom nektek, annak oka a következő:
  Egy választottján keresztül ezt mondta nekem Jézus:
  Drága kislányom Évám!
  Nagyon boldog vagyok, hogy van akinek hiányzom.Tömegek vannak, akik nem ismernek el,vagy egyenesen gyűlölnek, vagy soha eszükbe sem jutok. Felvidul a Szívem mikor látom, hogy valaki alig várja szavaimat.Ezért arra kérlek kicsim, szándékaid közé tedd bele az Engem nem szerető lelkek sokaságát. Ugye hallottál róla, hogy hamarosan megszűnnek a kadarkúti tanítások, sőt már meg is szűntek. Ez nem azért van, mert meg akarlak fosztani titeket kegyelmeimtől, hanem nagyon közel van a megpróbáltatások ideje és égetően szükségem van, a Barabás -féle Szent Vér imák imádkozására. Tanítás helyett ebben lesz részetek.Ne féljetek, mond meg a többieknek is, hogy szavaink nem szűnnek meg, spontán módon közben röviden szólunk hozzátok. Olvassátok az interneten vagy könyvekben az eddigi kadarkúti üzeneteimet, mert el kell mélyíteni azokat. Megkérlek kislányom, odafelé menet, olvasd fel ezeket zarándok társaidnak, hogy ne kelljen ismételni Önmagamat.Remélem ez a döntésem senkit nem fog vissza tartani attól, hogy jöjjön továbbra is lelkeket menteni.
  Drága kis Évám!
  Továbbra is apostolkodj, terjeszd tanításaimat, hogy minél több gyermekem kezébe kerülhessenek.
  Most pedig búcsúzóul, forró szeretettel Szentséges Szívemre vonlak és kicsi arcodra, jobbról és balról , egy-egy jegyesi csókot lehelek. Amen.
  “Ó Legdrágább Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket és az egész világot!
  Ámen.
  Nagy szeretettel ajánlom ezeket a linkeket. Osszátok, terjesszétek! Legyetek ti is az Úr apostolai!
  Maranatha!


  http://engesztelok.hu/

  http://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas/959-barnabas-nwoye-jezus-krisztus-draga-verenek-misztikusa-nigeriabol

  http://nagyeva1.nolblog.hu/