Legutóbbi bejegyzések
Legutóbbi hozzászólások
  Free counters!„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!” MapFree counters! Free counters! Free counters!
  Kategória

  2017. január archívum

  Hatezer exorcizmus után már tart az ördög Lopez atyától.

  Hatezer exorcizmus után már tart az ördög Lopez atyától

  Hatezer exorcizmus után már tart az ördög Lopez atyától.

  Francisco Lopez Sedano, a 80 esztendős mexikói pap legalább hatezer ördögűzést hajtott végre negyvenéves szolgálata alatt. Úgy látja, a gonosz már tart tőle.

  Lopez Sedano az Hoy Los Ángeles lapnak elmondta, amikor az ördög a megszállottakon keresztül szól hozzá, ő így szokott válaszolni: „Én senki (sem) vagyok, de Krisztustól jöttem, aki a te Urad és Istened, és most azonnal távozz! Az Ő nevében parancsolom, hogy menj el! Kifelé!”

  Lopez atya a mexikóvárosi érsekség exorcistáinak emeritus nemzeti koordinátora, a Szentlélek Misszionáriusai rend tagja; jelenleg a mexikóvárosi Szent Kereszt-plébánián szolgál.

  Az idős ördögűző négy dolgot emelt ki, melyet hosszú szolgálata alatt megtanult.

  Először is – hangsúlyozta –, az ördög egy személy, nem pedig egy dolog. Jézus sokszor szembekerült az ördöggel, és beszélt hozzá. Amikor az ember beszél egy démonnal, nem egy dologgal beszél, hanem egy személlyel.

  A gonosz arra törekszik – folytatta Lopez atya –, „hogy elválasszon Istentől, hogy megijesszen, fenyegessen, hogy reszkessünk a félelemtől.” „Lustaságot, fáradtságot, álmosságot, bizalmatlanságot, kétségbeesést, gyűlöletet – csupa negatív dolgot hoz az életünkbe” – tette hozzá.

  A második tapasztalat, hogy az ördög azért „lép be” bizonyos emberekbe, mert megengedik neki. „Nem tud belénk költözni, ha nem nyitunk ajtót neki” – szögezte le Lopez atya. – „Ezért tiltja Isten a mágiát, a babonát, a boszorkányságot, a varázslást, a jóslást, a holtak és szellemek megidézését és az asztrológiát. Ez az a hét terület, ahol hazugságokkal és becsapással találkozunk.”

  „Az, hogy a csillagok befolyásolnák az életünket, a legnagyobb hazugság. Sok millió kilométerre vannak tőlünk! Fémekből és gázokból állnak – hogyan hathatnának ránk? Ugyanez van a mágiával, ami olyan hatalmat tulajdonít tárgyaknak, amellyel valójában nem rendelkeznek. Lópatkót hurcolni magunkkal, mert szerencsét hoz – ez hazugság.”

  A harmadik igazság, amit Lopez Sedano megtanult több évtizedes tevékenysége során, az az, hogy a megszállottak mindig egyéni viselkedéseket mutatnak. Találkozott olyan megszállottal, „aki üvöltött, volt, aki ugatott, volt, aki sikított, volt, aki vonaglott, volt, aki tekergett, mint egy kígyó a földön. Ezernyi megjelenési formája van.”

  Egyszer egy 18 év körüli fiú öt nagy padot tolt odébb, amelyek olyan nehezek voltak, hogy tíz ember kellett volna a mozgatásukhoz. „Rettenetes erő volt benne. Három ember kellett, hogy végre lehessen hajtani az exorcizmust. Ha benne van a gonosz, az mindent megmagyaráz. Igen, a falra is képesek felmászni. Vagy repülni.”

  A megszállottak néha „hangokat hallanak; előfordul, hogy azt érzik, gyűlöli vagy elutasítja őket Isten; korábban hittek, most pedig rátaposnak a Bibliájukra. Másoknak iszonyatosan fáj a hátuk, miközben az orvosok szerint teljesen egészségesek.”

  „A gonosz által okozott sérülésekkel a klinikai gyógyítás nem tud mit kezdeni – folytatta Lopez Sedano. – Van, akinek folyamatos hasmenése van, és semmi nem mulasztja el; van, akinek a szeme fáj, és a szemészek nem találnak semmit. Ezek olyan sérülések, amelyeket a tudomány nem érzékel.”

  Végül Lopez Sedano negyedik tapasztalatáról beszélt: a több évtizedes szolgálat megtanította rá, az ördögűzés isteni küldetés. Saját, negyven évvel ezelőtti kinevezése kapcsán elmondta: a szükség indokolta, miután oly sok súlyos és fájdalmas esetet látott.

  „Egy paptársam, aki exorcizmussal foglalkozott, rávezetett, hogy a gonosz elleni harc kötelesség. Azt mondta: az Úr parancsára kell elkezdened ezt a szolgálatot. A három parancs: hirdetni Isten szavát, gyógyítani a betegeket és kiűzni a gonosz lelkeket. Mindhárom érvényes parancs az Egyházban.”

  Forrás és fotó: Catholic News Agency/ Magyar Kurír

  a

  Dr. Balogh Sándor: Imádkozzunk az Egyházért!

  A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).

  Néhány barátom olvasta utolsó írásomat[1] és felvetették a kérdést, mit tehet az átlag és egyszerű hívő. Csak azt tudtam javasolni, hogy követni a hagyományos erkölcsi normákat, hit-elveket és hittételeket és imádkozni. Négy évvel ezelőtt javasoltam egy Rózsafüzér imádságot[2] az Egyházért, Szent Máté Evangéliuma alapján, ami soha nem volt időszerűbb és szükségesebb mint napjainkban. Elmélkedjünk rajta, és imádkozzuk ezt az Egyházért:

  Bevezető titkok[3]:

  1. Aki a szentségek által az egyház közösségébe felvesz minket. 
  2. Aki a szentségek által az egyház közösségében megerősít minket. 
  3. Aki a szentségek által az egyház közösségében üdvözít minket.


  Az öt tized:

  1. Aki az Egyházat alapította – „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt. 16,18) 
  2. Aki az Egyházat fenntartja – „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt. 21,42) 
  3. Aki az Egyházat irányítja – „Én veletek vagyok a világ végéig” (Mt. 28,20) 
  4. Aki az Egyházat védelmezi – „az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt. 16,18) 
  5. Aki az Egyházat megdicsőíti – a világ végén angyalai „hangos harsonaszóval” összegyűjtik a választottakat (Mt. 24,31)


  [1] Dr. Balogh Sándor: A kép kezd kiélesedni vagy változni?
  [2] Dr. Balogh Sándor: A katolikus Egyház és a zsidóság eszkatológiai szerepe – a mai idők jelei katolikus értelmezésben, 8. oldal
  [3] Bazsó-Dombi Attila javasolta a Bevezető titkokat

  a

  Hála… és Bízd Újra Életed Krisztusra!!!

  Felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. Így futok a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten felülről adott Krisztus Jézusban.” (Fil 3,13-14)

  ADJON ISTEN MINDEN JÓT,SZERETETET, BÉKÉT, ÖRÖMET, EGÉSZSÉGET ÉS AZ ÖRÖK ÜDVÖSSÉGET!</div>
                          <div class=

  Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, ami kaptam tőled az egész év folyamán. Köszönöm, hogy nem engedted el kezem, mindig a jó úton vezettél. Köszönöm neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerlek téged.

  Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretem, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozom.

  Hála neked Uram, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.

  Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet! Köszönök Istenem mindent, amit Tőled kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség minden: az irgalom, a szeretete, és az élet. Köszönöm a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

  Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre. Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

  Köszönöm Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnék hálát adni egész évi munkámért és küldetésemért, rám fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz rám, és örökké szeretsz.

  Kérlek Uram, légy velem az újesztendő során is, fogd a kezem, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet. Ámen.

  a